INFORMACE KE VSTUPU NA ZIMNÍ STADIÓN

Vážení,

z důvodů současné epidemiologické situace Vám sdělujeme opatření, které jsme povinni učinit (po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, hejtmanem kraje, vedením města):

Nařízení pro hráče:

  • Zákaz vstupu hráčům prokazující klinické příznaky onemocnění Covid 19.
  • Pro hráče do 12 let neplatí žádné omezení.
  • Pro hráče od 12 – 18 let platí, že musí být očkovaní, mít prodělanou nemoc (Covid) méně jak 180 dní, anebo PCR test ne starší 7 dnů.
  • Pro hráče nad 18 let platí, že musí být očkovaní, mít prodělanou nemoc (Covid) méně jak 180 dní, anebo jsou ve fázi zahájeného očkování s PCR testem ne starším 7 dnů.
  • Hráči musí ve společných prostorách ZS používat ochranu dýchacích cest – respirátor.

Nařízení pro diváky, rodiče a sportovní veřejnost:

  • Zákaz vstupu osobám prokazující klinické příznaky onemocnění Covid 19.
  • Vstup na zimní stadion bude umožněn pouze osobám, kteří mají úplné očkování, prodělanou nemoc (Covid) méně jak 180 dní, anebo jsou ve fázi zahájeného očkování s PCR testem ne starším 72 hodin.
  • Zákaz vstupu osobám na tréninky jednotlivých družstev.
  • Na všechna utkání HC Tábor bude umožněn vstup pouze osobám, které se prokážou bezinfekčností (potvrzení o plném očkování nebo o prodělané nemoci (Covid) méně jak 180 dní nebo o zahájeném očkování s PCR testem ne starším 72 hodin. To bude kontrolováno pořadateli před každým utkáním.
  • Návštěvník utkání musí mít po celou dobu ochranu dýchacích cest – respirátor.

 

Žádáme a apelujeme na Vás o dodržování výše uvedených pravidel, abychom tak předešli případným restrikcím, anebo dokonce uzavření celého ZS. Doufáme tedy, že si všichni uvědomujeme vážnost celé vzniklé situace a nedopustíme, aby naše děti opět nemohly dlouhou dobu sportovat, jako tomu bylo v dlouhém předchozím období.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše nařízených pravidel.

za HC Tábor

Štěpán Kadilák

PLATBY

DO 15.12.2021 MUSÍ BÝT SROVNANÉ PLATBY. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE MAJÍ KLUCI V SMS!